Pane-Joyce Genealogy
Roel Hendriks (2474) & Geeske Harmens
6238. Jeltje Roelofs. Born ca Feb 1698 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland. Jeltje was baptized in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland, on 6 Feb 1698.218
6239. Hendrik Roelofs. Born ca Jun 1699 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland. Hendrik was baptized in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland, on 11 Jun 1699.218
6240. Gooitske Roelofs. Born ca Dec 1700 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland. Gooitske was baptized in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland, on 29 Dec 1700.218
6241. Antje Roelofs. Born ca Apr 1703 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland. Antje was baptized in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland, on 8 Apr 1703.218
6242. Harmen Roelofs. Born ca Sep 1704 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland. Harmen was baptized in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Friesland, on 28 Sep 1704.218
Previous · Next