Pane-Joyce Genealogy
Agnes Bent (1811) & Thomas Blanchard
4523. (infant child) Blanchard. Born in 1639. (infant child) died in 1639.
Previous · Next